Domů / Finance / Co udělat při změně zdravotní pojišťovny
Co udělat při změně zdravotní pojišťovny

Co udělat při změně zdravotní pojišťovny

Každý občan s trvalým pobytem na území České republiky musí být ze zákona pojištěn u jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven působících v ČR. Přitom si každý může v průběhu života zdravotní pojišťovnu změnit. Změnu lze provést vždy od 1.1. nebo od 1.7., ale vždy jen jednou za 12 kalendářních měsíců, což platí teprve od letošního roku. V předchozích čtyřech letech bylo možné změnit zdravotní pojišťovnu vždy pouze od začátku roku. Přitom je nutné splnit určité požadavky.

Co nelze při změně opomenout

Možnost volby zdravotní pojišťovny je jedním ze základních práv pojištěnců. Výjimkou jsou pouze novorozenci, kteří se automaticky stávají pojištěnci té zdravotní pojišťovny, u které je registrována jejich matka. Narození dítěte je nutné své zdravotní pojišťovně oznámit do 8 dnů po porodu. Ostatní rodinní příslušníci však nemusí mít stejnou pojišťovnu.

Pokud někdo chce změnit svou zdravotní pojištovnu za jinou, musí nejpozději tři měsíce před daným termínem podat přihlášku k nové zdravotní pojišťovně.

Státní pojištěnci jsou bez starostí

Státními pojištěnci jsou například studenti, penzisté nebo příjemci rodičovského příspěvku, kteří nemají vlastní příjmy ze zaměstnání nebo podnikání. Tyto osoby mají se změnou nejméně povinností. Ty za ně splní nová zdravotní pojišťovna a stát následně platí zdravotní pojištění na účet příslušné nové zdravotní pojišťovny. Za děti provádějí změnu zdravotní pojišťovny jejich rodiče. Zaměstnanci jsou povinni oznámit změnu zdravotní pojišťovny svému zaměstnavateli, který provede odhlášení placení pojistného u původní pojišťovny a přihlášení k placení u nové. Zaměstnanci odvádějí na zdravotní pojištění 4,5% ze své hrubé mzdy a dalších 9% na zdravotní pojištění za zaměstnance platí jejich zaměstnavatel. Při nástupu do zaměstnání jsou zaměstnanci povinni oznámit svému zaměstnavateli název své zdravotní pojišťovny. Každou změnu pak musí zaměstnanec oznámit mzdové účetní do 8 dnů ode dne změny pojišťovny. Pokud by tak včas neučinil, zaměstnavatel nadále odvádí zdravotní pojištění původní pojišťovně, u které tím vzniká přeplatek a u nové nedoplatek. Případné penále od nové pojišťovny hradí zaměstnavatel, který příslušnou částku může vymáhat od zaměstnance.

Jak je to u OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné musejí nové zdravotní pojišťovně předložit doklad o výpočtu zálohy na zdravotní pojištění pro daný rok. Změna pojišťovny nemá vliv na výši měsíční platby zdravotního pojištění.

Shlédněte také

Téměř třetina Čechů je věrná své bance

Téměř třetina Čechů je věrná své bance

Většina občanů ČR se zajímá o podmínky poskytované bankami a porovnává je s konkurencí. Podle …