Domů / Finance / Co je to finanční leasing?
binding-contract-948442_960_720

Co je to finanční leasing?

Finanční leasing je základním typem leasingové operace. Tento typ leasingu spočívá na trojstranném vztahu mezi výrobcem, leasingovou společností (pronajímatelem) a uživatelem (nájemcem). Pronajímatel přenáší na nájemce veškerá rizika plynoucí z užívání předmětu pronájmu.

Předmětem finančního leasingu mohou být movité i nemovité věci. V průběhu nájemní doby může být smlouva vypovězena pouze s písemným souhlasem zúčastněných stran. Předčasné odstoupení od smlouvy je vždy spojeno se značnými sankcemi. Doba finančního pronájmu – s následnou koupí najatého hmotného majetku je ze zákona stanovena nejméně na 3 roky. U nemovitosí je doba pronájmu stanovena nejméně na 8 let. Leasingové splátky – probíhají v měsíčních, čtvrtletních, pololetních, (případně i ročních) intervalech od data uzavření leasingové smlouvy a jsou splatné na začátku nebo na konci daného období. Leasingem lze získat financování obvykle jen 70% hodnoty zařízení, 30% je ve většině případů neutné zaplatit předem (akontace = nutná splátka) Výše akontace se obvykle pohybuje v rozemzí 20 – 80% z pořizovací ceny. Dnes je možná i akontace 0%.”

Shlédněte také

Jen pár kroků a máte půjčku

Žádost o půjčku nebývá vždy procházka růžovou zahradou a nebývá to ani tak, jako vidíte …