Domů / Finance / Co je to finanční leasing?
Co je to finanční leasing?

Co je to finanční leasing?

Finanční leasing je základním typem leasingové operace. Tento typ leasingu spočívá na trojstranném vztahu mezi výrobcem, leasingovou společností (pronajímatelem) a uživatelem (nájemcem). Pronajímatel přenáší na nájemce veškerá rizika plynoucí z užívání předmětu pronájmu.

Předmětem finančního leasingu mohou být movité i nemovité věci. V průběhu nájemní doby může být smlouva vypovězena pouze s písemným souhlasem zúčastněných stran. Předčasné odstoupení od smlouvy je vždy spojeno se značnými sankcemi. Doba finančního pronájmu – s následnou koupí najatého hmotného majetku je ze zákona stanovena nejméně na 3 roky. U nemovitosí je doba pronájmu stanovena nejméně na 8 let. Leasingové splátky – probíhají v měsíčních, čtvrtletních, pololetních, (případně i ročních) intervalech od data uzavření leasingové smlouvy a jsou splatné na začátku nebo na konci daného období. Leasingem lze získat financování obvykle jen 70% hodnoty zařízení, 30% je ve většině případů neutné zaplatit předem (akontace = nutná splátka) Výše akontace se obvykle pohybuje v rozemzí 20 – 80% z pořizovací ceny. Dnes je možná i akontace 0%.“

Shlédněte také

Poskytovatelům mikropůjček zvoní hrana

Poskytovatelům mikropůjček zvoní hrana

Zájem o rychlé mikropůjčky je v přímé úměře s rostoucím počtem subjektů, které je nabízejí. …